Kalender Akademik

Fakultas Sains Terapan

 • Kalender Akademik Tahun 2020-2021

   PENERIMAAN MAHASISWA BARU

  1. Gelombang I

      Pendaftaran                                                   02 Januari 2020 s/d 20 Maret 2020

      Pelaksanaan Tes                                            23 Maret 2020 s/d 24 Maret 2020

      Pengumuman Hasil Tes                                28 Maret 2020

      Registrasi                                                       30 Maret 2020 s/d 03 April 2020

  2. Gelombang II

      Pendaftaran                                                    21 Maret 2020 s/d 19 Juni 2020

      Libur Hari Raya Idul Fitri                                 21 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020

      Pelaksanaan Tes                                            15 Juni 2020 s/d 16 Juni 2020

      Pengumuman Hasil Tes                                  22 Juni 2020 

      Registrasi                                                        22 Juni 2020 s/d 27 Juni 2020

  3. Gelombang III

      Pendaftaran                                                    20 Juni 2020 s/d 19 Agustus 2020

      Libur Hari Raya Idul Adha                               30 Juli 2020 s/d  01 Agustus 2020

      Pelaksanaan Tes                                             21 Agustus 2020 s/d 22 Agustus 2020

      Pengumuman Hasil Tes                                  25 Agustus 2020

      Registrasi                                                          25 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020

  4. Pengarahan PKKMB                                        31 Agustus 2020

  5. PKKMB Mahasiswa Baru                                 02 September 2020 s/d 03 September 2020

  SEMESTER GANJIL ( SEPTEMBER 2020 s/d JANUARI 2020)

  1. Perawalian dan PengisIan KRS                        04 September 2020 s/d 05 September 2020

  2. Perkuliahan                                                      07 September 2020 s/d 19 Desember 2020

  3. Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Gel 1             Oktober 2020

  4. Ujian Tengah Semester                                    26 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020

  5. Upacara Kesadaran Nasional                            Desember 2020

  6. Minggu Tenang                                                 21 Desember 2020 s/d 26 Desember 2020

  7. Ujian Akhir Semester                                         28 Desembetr 2020 s/d 09 Januari 2021

  8. Libur Semester Ganjil                                        11 Januari 2021 s/d 23 Januari 2021

  9. Pengumpulan Nilai                                            25 Januari 2021 s/d 30 Januari 2021

  10 Ujian Komprehensif I                                               Februari 2021

  11. Pelaporan Feeder PDDIKTI 2018-1                          Maret 2021

  12. Upacara Kesadaran Nasional                            Maret 2021

  SEMESTER GENAP (FEBRUARI 2021 s/d AGUSTUS 2021)

  1. Perwalian dan Pengisian KRS                             18 Januari 2021 s/d 23 Januari 2021

  2. Perkuliahan                                                         25 Januari 2021 s/d 08 Mei 2021

  3. Ujian Tengah Semester (UTS)                            15 Maret 2021 s/d 20 Maret 2021

  4. Minggu Tenang                                                   10 Mei 2021 s/d 22 Mei 2021

  5. Ujian Akhir Semester Genap (UAS)                     24 Mei 2021 s/d 05 Juni 2021

  6. Upacara Kesadaran Nasional                                Juni 2021

  7. Pengumpulan Nilai                                              21 Juni 2021 s/d 26 Juni 2021

  8. Libur Kenaikan Tingkat                                       07 Juni 2021 s/d 31 Agustus 2021

  9. Ujian Komprehensif II                                                Juni 2021 s/d Juli 2021

  10. Kuliah Kerja Nyata (KKN)                                        Juli 2021  s/d Agustus

  11. Diesnatalis UNSUR                                                 Agsutus 2021

  12. Pelaporan Feeder PDDIKTI 2016-2                       Oktober 2021

  13. Upacara Kesadaran Nasional                            September 2021

  14. Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Gel II               Oktober 2021


  Catatan :

  1. Masa perkuliahan dan Ujian disediakan waktu selama 16 minggu pada setiap semester

  2, Kegiaana perkuliahan efektif dilaksanakan selama 14 minggu setiap semesternya

  3. Perkuliahan semester ganjil 2020 - 2021 dimulai tanggal 07 September 2020, dan semester genap 2020-2021 dimulai        tanggal 25 Januari 2021

  4. Secara serentak KKN Tahun Akademik 2021 - 2021, dilaksanakan bulan Juli 2021

  5. Remedial diselenggarakan setelah ujian akhir selesai

  Selengkapnya
 • Kalender Akademik Tahun 2021-2022

   PENERIMAAN MAHASISWA BARU

  1. Gelombang I

      Pendaftaran                                                               04 Januari 2021 s/d 18 Maret 2022

      Pelaksanaan Tes                                                        22 Maret 2021 s/d 23 Maret 2021

      Pengumuman Hasil Tes                                              27 Maret 2021    

      Registrasi                                                                   29 Maret 2021 s/d 02 April 2021

  2. Gelombang II

      Pendaftaran                                                               19 Maret 2021 s/d 12 Juni 2021

      Libur Hari Raya Idul Fitri                                             12 Mei 2021 s/d  20 Mei 2021

      Pelaksanaan Tes                                                        15 Juni 2021 s/d 16 Juni 2021

      Pengumuman Hasil Tes                                               21 Juni 2021

      Registrasi                                                                    21 Juni 2021 s/d 26 Juni 2021

  3. Gelombang III    

      Pendaftaran                                                                14 Juni 2021 s/d 14 Agustus 2021

      Libur Hari Raya Idul Adha                                           19 Juli 2021 s/d 22 Juli 2021

      Pelaksanaan Tes                                                         18 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021

      Pengumuman Hasil Tes                                                23 Agustus 2021

      Registrasi                                                                     23 Agustus 2021 s/d 28 Agusuts 2021

  4. Pengarahan PKKMB                                                    30 Agustus 2021

  5. PKKMB Mahasiswa Baru                                              01 September 2021 s/d 02 September 2021

  SEMESTER GANJIL (SEPTEMBER 2021 s/d JANUARI 2021)

  1. Perwalian dan Pengisian KRS                                      06 September 2021 s/d 11 September 2021

  2. Perkuliahan                                                                  13 September 2021 s/d 24 September 2021

  3. Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Gel I                           Oktober 2021

  4. Ujian Tengah Semester                                                01 November 2021 s/d 06 November 2021

  5. Upacara Kesadaran Nasional                                        Desember 2021

  6. Minggu Tenang                                                             27 Desember 2021 s/d 01 Januari 2022

  7. Ujian AKhir Semester                                                    03 Januari 2022 s/d 15 Januari 2022

  8. Libur Semester Ganjil                                                   17 Januari 2022 s/d 29 Januari 2022

  9. Pengumpulan Nilai                                                        31 Januari 2022 s/d 05 Februari 2022

  10. Ujian Komprehensif I                                                        Februari 2022 s/d     Februari 2022

  11. Pelaporan Feeder PDDIKTI 2018-1                                  Maret 2022

  12. Upacara Kesadaran Nasional                                       Maret 2022

  SEMESTER GENAP (FEBRUARI 2022 s/d AGUSTUS 2022)

  1. Perwalian dan Pengisian KRS                                       31 Januari 2022 s/d 05 Februari 2022

  2. Perkuliahan                                                                   07 Februari 2022 s/d 21 Mei 2022

  3. Ujian Tengah Semester (UTS)                                       28 Maret 2022 s/d 02 April 2022

  4. Minggu Tenang                                                             23 Mei 2022 s/d 04 Juni 2022

  5. Ujian Akhir Semester (UAS)                                          06 Juni 2022 s/d 18 Juni 2022

  6. Upacara Kesadaran Nasional                                        Juni 2022

  7. Pengumpulan Nilai                                                        04 Juli 2022 s/d 09 Juli 2022

  8. Libur Kenaikan Tingkat                                                 20 Juni 2022 s/d 31 Agustus 2022

  9. Ujian Komprehensif II                                                         Juni 2022

  10. Kuliah Kerja Nyata (KKN)                                                 Juli 2022 s/d Agustus 2022

  11. Diesnatalis UNSUR                                                           Agustus 2022

  12. Upacara Kesadaran Nasional                                       September 2022

  13. Pelaporan Feeder PDDIKTI 2016-2                                  Oktober 2022

  14. Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana Gel II                        Oktober 2022


  Catatan :

  1. Masa perkuliahan dan Ujian disediakan waktu selama 16 minggu pada setiap semester

  2. Kegiatan perkuliahan efektif dilaksanakan selama 14 minggu setiap semesternya

  3. Perkuliahan semester ganjil 2021 -2022 dimulai tanggal 13 September 2021 dan semester Genap 2021 -2022 dimulai tanggal     07 Februari 2022

  4. Secara serentak KKN Tahun Akademik 2021 - 2022, dilaksanakan bulan Juli 2022

  5. Remidial diselenggarakan setelah ujian akhir selesai


      

  Selengkapnya